35368020
Erfaringer

Organisations-,  Økonomistyrings- og ledelseserfaring:

Undervist i regnskab, organisation, ledelse og  edb

Rådgivning af små og mindre/mellemstore virksomheder

Controller hos 3M A/S og Vølund koncernen.

Erhvervskonsulent i  Københavns Kommune.